Digitaal Duurzaam

Met technologie alleen gaan we de wereld niet redden. Maar elke duurzame oplossing kan dankzij technologie wel beter, sneller, toegankelijker, veiliger en schaalbaarder worden.

Wat kan digital doen?

Digitale technologie zal nodig zijn om de duurzame economie haalbaar en schaalbaar te maken. Ze zal bedrijven duurzamer maar tegelijk ook wendbaarder maken en voorbereiden op een wereld die onverwachte veranderingen zal brengen.

Nieuwe processen

Een duurzame economie is gebaseerd op nieuwe werkvormen en supply chains. Die brengen nieuwe processen met zich mee. De werking van je bedrijf en haar leveranciers zal nog beter op elkaar moeten aansluiten om bijvoorbeeld een gegarandeerde stroom van circulaire onderdelen of materialen mogelijk te maken.

Nieuwe business modellen

De wereld evolueert van verkoop naar huur en leenmodellen. Daarin blijft de producent verantwoordelijk voor de goede werking van zijn producten maar ook eigenaar van haar onderdelen en grondstoffen. Er ontstaan nieuwe noden aan gegevensstromen, status informatie, communicatie met de gebruiker/klant.

Nieuwe wetgeving

Onder impuls van de Europese Green Deal verandert de wetgeving rond producten en productieketens de komende jaren snel. Nood aan transparantie en kwaliteitsvolle uitwisseling van gegevens wordt een evidentie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de producent die tools nodig heeft om dat mogelijk te maken.

Digitaal zelf duurzaam

Maar ook digitale oplossingen hebben een impact op energie en materiaalgebruik. Om die impact zo klein mogelijk te houden biedt Kamon een netwerk van experten aan in alle aspecten van duurzame digitiale bouw.


To invent, you need a good imagination and a pile of junk.

Thomas Edison